Begavet med Gæster

Begavet med Gæster er Begavet med Glædes tilbagevendende, offentlige møder, hvor vi fortæller om hvad foreningen har på tapetet.

Ofte inviterer vi en gæst til at holde et oplæg med efterfølgende god tid til diskussion og spørgsmål

Vi mødes en gang i kvartalet. Som udgangspunkt den sidste onsdag i februar, maj, august og november.

Møderne afholdes med fysisk fremmøde, ofte også med mulighed for online deltagelse.

Kommende arrangementer

Højtbegavede børn i skolen

Konference | 18. september | Christiansborg


Sammen skaber vi de bedste rammer for Danmarks højtbegavede børn.
Konference tilrettelagt for skolefolk og kommunale beslutningstagere.